Đóng

Dự án

Gia đình Phan Thị Kim Cúc
Địa chỉ: Nam Thượng, Phường Phú Thượng, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tình trạng hộ nghèo nhà xuống cấp
Hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2023 (Căn thứ 1)