Đóng

Tin tức

Ngày 31/05/2022, Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà trao căn nhà đầu tiên từ nguồn quỹ năm 2022.
– Gia đình Tưởng Thị Năm
Xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Hỗ trợ xây nhà 50 triệu đồng/căn nhà. Gia đình vận động thêm xây nhà hoàn thành.
Hôm nay 23/08/2022 căn nhà đã hoàn thành. Đây là căn nhà thứ 2 năm 2022. (Đã xây xong)
Trân trọng thông tin,
Ngô Trần Vũ
Gieo Nhà Gặt Nhà