Đóng

Chuyên Mục Khác

Hộ gia đình Nguyễn Thị Phúc
Địa chỉ : Thôn Nam Phước, Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Tình trạng nhà chính sách xuống cấp, cần xây mới
Hỗ trợ: 50 triệu đồng từ quỹ Gieo Nhà Găt Nhà 2023
Hoàn thành 26/05/2024