Đóng

Tin tức

Gia đình Nguyễn Thị Tấn – Xã Đại Minh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Gia đình Nguyễn Thị Nhiều – Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ xây nhà 50tr/căn. Dự kiến hoàn thành tháng 10/2022.
Trân trọng,
Ngô Trần Vũ