Đóng

Dự án

Gia đình: Trần Họp
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đông, Xã Đại Phong, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Tình trạng : Hộ nghèo chưa có nhà ở
Hỗ trợ: 50 triệu từ nguồn quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà 2023
Hoàn thành: 26/08/2023