Đóng

Tin tức

Ngày 31/05/2022, Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà trao căn nhà thứ 3 từ nguồn quỹ năm 2022.
– Gia đình Mai Thị Nha
Xã Đại Chánh, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Hoàn cảnh khó khăn, gia đình có con nhỏ bị bại liệt.
Hỗ trợ xây nhà 50 triệu đồng/căn nhà. Gia đình vận động thêm xây nhà hoàn thành.
Trân trọng thông tin,
Ngô Trần Vũ
Gieo Nhà Gặt Nhà