Đóng

Tin tức

Chủ hộ : Phan Thị Sáu
Phường Phú Thượng,Huế
Hỗ trợ : 50 triệu đồng từ nguồn quỹ năm 2022, gia đình tự đối ứng thêm.
Nhà đã xây xong với sự giúp đở triển khai của Sư Cô và lãnh đạo địa phương.
Trân trọng,
Ngô Trần Vũ
Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà