Đóng

Tin tức

Gia đình Trần Quang Bình
Xã Đại Tân – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam
Gia đình Nguyễn Đức Chương
Xã Đại Tân – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ hộ nghèo xây nhà: 50,000,000đ/căn
(Năm mươi triệu đồng )
Gia đình vận động thêm để xây hoàn thiện. Chi phí dự kiến hơn 120tr.
Nguồn quỹ: căn thứ 10 và 11 trích từ Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà. Dự kiến xây được tổng số 15 căn nhà trong năm 2022.
Trân trọng,
Ngô Trần Vũ
Gieo Nhà Gặt Nhà.