Đóng

Chuyên Mục Khác

Tin vui: Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà trao căn nhà thứ 9

Gia đình Phan Thị Sáu

Địa chỉ: Phú Thượng, Tp Huế

Hỗ trợ 50tr để gia đình xây nhà từ nguồn quỹ 2022.

  • Sư Bà Thích nữ Như Hạnh Chùa Linh Quang và đại diện địa phương trao phần hỗ trợ.

Trân trọng,

Ngô Trần Vũ

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà