Đóng

Chuyên Mục Khác

Tin vui: Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà trao căn nhà thứ 8

Gia đình Võ Thị Mây

Xã Phú Thượng, Tp Huế

Hỗ trợ 50tr để gia đình xây nhà từ nguồn quỹ 2022.

Sư Bà Thích nữ Như Hạnh Chùa Linh Quang và đại diện địa phương trao phần hỗ trợ.

Trân trọng,

Ngô Trần Vũ

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà