Đóng

Chuyên Mục Khác

TIN VUI TRAO 2 CĂN NHÀ TẠI QUẢNG NAM – QUỸ GIEO NHÀ GẶT NHÀ

  • Gia đình Võ Thị Linh

Địa chỉ: xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

  • Gia đình Nguyễn Thị Thành

Địa chỉ: xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

 

Hỗ trợ : 50tr xây nhà hộ nghèo

Đây là căn nhà thứ 4 và thứ 5 trích từ quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2022.

Trân trọng,

Ngô Trần Vũ

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà