Đóng

Tin tức

TIN VUI TRAO NHÀ TẠI QUẢNG NAM

Ngày 31/05/2022, Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà trao  căn nhà thứ 2 nguồn quỹ năm 2022.

– Gia đình Trần Hữu Danh

Xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Hỗ trợ xây nhà 50 triệu đồng/căn nhà. Gia đình vận động thêm xây nhà hoàn thành.

Trân trọng thông tin,

Ngô Trần Vũ

Gieo Nhà Gặt Nhà