Đóng

Tin tức

Trao căn nhà thứ 11 của Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2021.
Gia đình: Trịnh Thanh Hạn
Địa chỉ: Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ xây nhà 50tr. Xoá nhà tạm, xây mới.