Đóng

Chuyên Mục Khác

TIN VUI TRAO NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO QUẢNG NAM TỪ QUỸ GIEO NHÀ GẶT NHÀ

  • Gia đình Trần Quang Bình

Xã Đại Tân – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam

  • Gia đình Nguyễn Đức Chương

Xã Đại Tân – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam

Hỗ trợ hộ nghèo xây nhà: 50,000,000đ/căn

(Năm mươi triệu đồng )

Gia đình vận động thêm để xây hoàn thiện.

Nguồn quỹ: căn thứ 10 và 11 trích từ Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà. Dự kiến xây được tổng số 15 căn nhà trong năm 2022.

Trân trọng,

Ngô Trần Vũ

Gieo Nhà Gặt Nhà