Đóng

Tin tức

TIN VUI TRAO NHÀ TẠI QUẢNG NAM

Ngày 31/05/2022, Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà trao căn nhà đầu tiên từ nguồn quỹ năm 2022.

– Gia đình Tưởng Thị Năm

Xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Hỗ trợ xây nhà 50 triệu đồng/căn nhà. Gia đình vận động thêm xây nhà hoàn thành.

Hôm nay 23/08/2022 căn nhà đã hoàn thành. Đây là căn nhà thứ 2 năm 2022. (Đã xây xong)

Trân trọng thông tin,

Ngô Trần Vũ

Gieo Nhà Gặt Nhà