Đóng

Tin tức

Gia đình Võ Thị Linh
Gia đình Nguyễn Thị Thành
Địa chỉ: xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ : 50tr xây nhà hộ nghèo
Đây là căn nhà thứ 4 và thứ 5 trích từ quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2022.
Trân trọng,
Ngô Trần Vũ
Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà