Đóng

Dự án

Tổng kết công cuộc xây dựng năm 2017 được 10 ngôi nhà mới, năm 2018 đang tiếp tục triển khai 10 căn nhà tiếp theo(40tr TM+ 10trieu mua bò), cảm ơn anh Ngô Trần Vũ đã phát động kế hoạch đem lại những cơ hội mà 10 gia đình đều tâm sự: “không tin đời mình có nhà gạch để ở” cải thiện đời sống mới cho bà con vùng cách mạng Quảng Nam.