Đóng

Tin tức

Sáng nay 16/05/2022, thực hiện lễ bàn giao căn nhà của Anh Nguyễn Xuân Dương tại xã Đại Tân – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam
Tài trợ : 50 triệu đồng (2 đợt)
Nguồn: Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà – Chương trình Gieo Tổ Ấm 2021.
Trân trọng,
Ngô Trần Vũ
Gieo Nhà Gặt Nhà