Đóng

Giới thiệu

GIEO NHÀ GẶT NHÀ – TIN VÀO NHÂN QUẢ

Các bạn thân mến!

Tin vào nhân quả là cơ bản nhất để con người cố gắng phấn đấu làm nhiều việc thiện. Vì tin vào nhân quả mà chúng tôi phát tâm thực hiện Quỹ vì người nghèo “GIEO NHÀ GẶT NHÀ”. Theo quy luật nhân quả mà suy ra thì gieo nhà thì được nhà, gieo nhân gì thì được quả đó. Không thể có chuyện gieo hạt lúa lại có trái dưa được.

Quỹ “Gieo Nhà Gặt Nhà” được sáng lập ban đầu bởi Anh Ngô Trần Vũ vào tháng 10/2017. Anh Vũ sinh năm 1980 đang công tác tại Công ty TNHH Bảo Mật Nam Trường Sơn với chức vụ Giám Đốc Điều Hành. Quỹ đang phát triển rất nhanh dựa vào sự đóng góp ủng hộ của rất nhiều bạn bè trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH:

GIEO NHÀ GẶT NHÀ là một quỹ vì người nghèo huy động đóng góp tự nguyện từ xã hội để chuyển đến người nghèo tại Việt Nam mục đích xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ sinh kế thoát nghèo, hỗ trợ khắc phục sau thiên tai, hỗ trợ người nghèo ăn tết, hỗ trợ giáo dục… nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người nghèo kém may mắn có ý chí vươn lên.

BAN ĐIỀU HÀNH:

Ông Ngô Trần Vũ: đại diện ban điều hành thực hiện.

Tương lai có thể có thêm thành viên ban điều hành.

Ban điều hành không có chi phí hoạt động. Chi phí phát sinh do ban điều hành tự đóng góp.

TÀI KHOẢN HUY ĐỘNG:

CHI TIÊU QUỸ:

Toàn bộ vốn huy động đều chuyển đến người nghèo thụ hưởng. Không có chi phí điều hành.

QUỸ ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SAU ĐÂY:

  1. Dự án huy động 300 triệu đồng xây 10 căn nhà cho người nghèo tại Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam. Dự án đang thực hiện.
  2. Dự án huy động quyên góp cho đồng bào bão lũ Quảng Nam: Thu được 72 triệu. Dự án đã thực hiện xong.