Đóng

Dự án

Hộ Nguyễn Văn Ba – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam
Duyệt chi 30tr hỗ trợ xây sửa nhà cho người già neo đơn thương tật.
Xây xong trước tết âm lịch.