Đóng

Dự án

Hộ Nguyễn Thị Năm
Mỹ Tây- Xã Đại Phong- Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam
Duyệt chi: 30tr (2 đợt)
Hoàn thành trước tết âm lịch.