Đóng

Dự án

Hộ Gia Đình Trần Mậu May
Xã Đại Tân – Huyện Đại Lộc- Tỉnh Quảng Nam
Duyệt chi: 30tr (2 đợt 15tr)
Hoàn thành trước tết âm lịch.