CĂN NHÀ THỨ 4 – GIEO NHÀ GẶT NHÀ 2019

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Lê Trọng Nghĩa – Xã Hòa Tiến-...

10/02/2023 Ngọc Chiến