Đóng

Dự án

đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Phạm Bốn  – Xã Đại Thạnh – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới