Đóng

Dự án

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Lê Trọng Nghĩa – Xã Hòa Tiến- Huyện Hòa Vang – Tỉnh Đà Nẵng.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới