Đóng

Dự án

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2020 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Lê Diệp – Xã Đại Tân – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới