Đóng

Dự án

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà trao hai căn nhà sáng nay 11/07/2020 tại Chùa Linh Quang, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang TT Huế

– Gia đình ông Tôn Thất Thuận: 50tr (trao 2 lần)
– Gia đình Trần Văn Thái. 50tr trao 1 lần.

Chứng kiến có chính quyền địa phương, các sư Chùa Linh Quang.