Đóng

Tin tức

TIN VUI TỪ QUỸ GIEO NHÀ GẶT NHÀ
Đại diện Quỹ vừa trao 2 căn nhà cho gia đình:
– Nguyễn Thị Yến
– Hồ Văn Mười
Tại xã Phú Thượng, tp Huế. Quỹ hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng mục đích xây nhà.
Hình ảnh trao nhà :
Thân mến!
Ngô Trần Vũ
Quản lý Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà