Đóng

Dự án

Các bạn thân mến!

Tổng kết đấu giá 2 ngày qua. Ban tổ chức bán được 2 bức tranh với giá 9,5tr đồng.

Bức Hoa Vàng của Phong Hoàng bán cho NST Dinh Vu Minh Chau
Bức Màu hoa tây bắc của Theanh Le bán cho NST Nguyễn Thái An

Tuy có nhiều tranh đẹp ủng hộ cho chương trình nhưng công tác đấu giá tổ chức chưa hiệu quả nên chưa bán được nhiều tranh. Chúng tôi xin cảm ơn các hoạ sỹ:

 1. Lê Thế Anh
 2.  Hoàng Phong
 3.  Duy Quyền Nguyễn Đinh Duy Quyền
 4. Tuấn Đạt Tuan Dat
 5. Anh Ba Ba Anh Nguyen
 6. Kim Xuân Kim Xuan Le
 7. Phạm Ánh Phạm Ánh
 8.  Lô Thưởng Lô Thưởng
 9. Cường Kuolg Trần
 10. Hiệu Nguyễn Hoàng Ngọc Hiệu
 11. Thanh Dang
 12. Tráng Trang Lam
 13.  Lê thị Thuỷ

Xin cảm ơn các trang đã hỗ trợ quảng bá đấu giá của quỹ :

 1. Vietnam artspace
 2. All about the Art and Artist
 3.  Vietarts
 4. Sketchs
 5. Hoạ sỹ và Nhà sưu tập

Hơn tất cả là tấm lòng hoan hỷ làm từ thiện. Dù rằng mỗi chúng ta chưa có của tiền đóng góp nhưng phát tâm tuỳ hỷ công đức cũng đáng lưu tâm. Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà tiếp tục vận động đóng góp để xây nhà cho người nghèo.

Kính chúc các Anh/Chị và các bạn nhiều sức khoẻ và thành công!

Trân Trọng,

Ngô Trần Vũ