Đóng

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Dự án: Xây 10 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam
Chi phí: 300tr
Thực tế đóng góp đến 27/11/2017: 235tr
Còn thiếu 65tr.
Chi tiết đóng góp như sau:
Gia đình Ngô Trần Vũ: 50tr
Gia đình bạn An – Hà Nội : 50tr
Bạn Trí: 10tr
Bạn giấu tên: 25tr
Bạn Vy: 1tr
Bạn Diễm : 2tr
Bạn giấu tên Hà Nội: 10tr
Bạn Loan SG: 5tr
Bạn Kim Chi : 500k
Bạn Chính SG: 5tr
Factory Outlet : 10tr
Bạn giấu tên: 1tr
Bạn Trình : 1,5tr
Công ty Bảo Ninh: 10tr
Anh Hiệp usa: 10tr
Lê Thanh Tân: 1tr
Gia đình chị Trang: 2tr
Bạn Hà Nội: 2tr
Bạn Gò Vấp: 1tr
Đồng Hành: 30tr
Bạn Linh book: 1tr
Bạn Vân: 1tr
Bạn Quốc: 1tr
GĐ Anh Thảo: 5tr