Đóng

Dự án

Những căn nhà đã hoàn thành đợt 1
Gieo nhà gặt nhà huy động đóng góp tổng 300 triệu đồng.
Xây 10 căn nhà cho người nghèo tại Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục quyên góp đợt 2. Mục tiêu 500tr xây 10 căn nhà. Mỗi nhà 40tr + con bò 10tr.

Ban điều hành,
Thân mến,

Ngô Trần Vũ